Diketahui n(A) = 11, n(B) = 19, dan A ⊂ B.
Pernyataan yang benar adalah …
A. n(A ∪ B) = 30
B. n(A ∩ B) = Ø
C. n(A ∪ B) = 19
D. n(A ∩ B) = 7

Diketahui n(A) = 11, n(B) = 19, dan A ⊂ B.
Pernyataan yang benar adalah …
A. n(A ∪ B) = 30
B. n(A ∩ B) = Ø
C. n(A ∪ B) = 19
D. n(A ∩ B) = 7

Jawaban:

C

Penjelasan dengan langkah-langkah:

jika A ⊂ B:

maka n(A U B)= n(B)

n(A ∩ B)= n(A)

jika n(A)< n(B). Kalau n(A) > n(B), berlaku sebaliknya.

Maka:

n(A U B)= 19

n(A ∩ B)= 11

 

Sekolah Menengah Pertama

Matematika

 

Sumber: Brainly