(i) 2a² + 6= 2a(a + 3a)

(ii) b² – 4c² = (b + 2c)(b-2c)

(iii) 6d² + d -12 = (2d + 3)(3d – 4)

(iv) 4t² – 4 = (2t – 2)(2t – 2)

Pemfaktoran yang benar adalah

(i) 2a² + 6= 2a(a + 3a)

(ii) b² – 4c² = (b + 2c)(b-2c)

(iii) 6d² + d -12 = (2d + 3)(3d – 4)

(iv) 4t² – 4 = (2t – 2)(2t – 2)

Pemfaktoran yang benar adalah

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Pemfaktoran yang benar adalah nomor (ii) dan (iii).

(ii) b² – 4c² = (b + 2c)(b-2c)

(b + 2c)(b-2c) = b² + 2bc -2bc – 4c² = b² – 4c²

(iii) 6d² + d -12 = (2d + 3)(3d – 4)

(2d + 3)(3d – 4) = 6d² + 9d – 8d – 12 = 6d² + d – 12

 

Sekolah Menengah Pertama

Matematika

 

Sumber: Brainly