Q.
[tex] \ [/tex]
[tex] tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex]
[tex] \ [/tex]
[tex]mathbbcolor{hotpink}{{{RULES : }}}[/tex]
↬Pakai cara!
↬ngasal → report!
↬Rapi!
↬Salah → koreksi 30 menit!
———————————–
[tex] \ [/tex]
wgwg -^-​

Q.
[tex] \ [/tex]
[tex] tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex]
[tex] \ [/tex]
[tex]mathbbcolor{hotpink}{{{RULES : }}}[/tex]
↬Pakai cara!
↬ngasal → report!
↬Rapi!
↬Salah → koreksi 30 menit!
———————————–
[tex] \ [/tex]
wgwg -^-​

Hasil dari [tex] tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex] adalah 86.732

[tex] : [/tex]

Pendahuluan

↪Bilangan Berpangkat

Bilangan berpangkat merupakan sebuah perkalian yang berulang-ulang dengan bilangan yang sama atau perkalian dengan bilangan itu sendiri. Untuk sembarang bilangan bulat x dan bilangan bulat y, berlaku: x^y = x × x × x × x × . . . x (sebanyak y faktor).

Bentuk dari eksponen seperti 4³, dimana 4 ialah bilangan pokok, dan 3 ialah pangkat/eksponen.

[tex] : [/tex]

↪Bentuk Akar

Definisi dari bentuk akar yakni ialah sebutan untuk bilangan berakar yang dimana hasil akarnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk a/b, dengan a dan b merupakan bilangan bulat, serta b ≠ 0.

Sifat-sifat bentuk akar:

[tex]1. : sqrt{ {a}^{2} } = a[/tex]

[tex]2. : sqrt[n]{a.b} = sqrt[n]{a} times sqrt[n]{b} [/tex]

[tex]3. : sqrt[n]{ {a}^{m} } = {a}^{ frac{m}{n} } [/tex]

[tex]4. : a sqrt{c} + b sqrt{c} = (a+ b) times sqrt{c} [/tex]

[tex]5. : a sqrt{c} – b sqrt{c} = (a – b) times sqrt{c} [/tex]

[tex] : [/tex]

____________________________

Dari pembahasan diatas, mari kita selesaikan permasalahan pada soal!

[tex] : [/tex]

Pembahasan

Diketahui:

  • [tex] tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex]

Ditanya:

  • Hasil?

Jawab:

[tex]tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex]

[tex] = {20}^{3} + 12 times {9}^{4} [/tex]

[tex] tt = (20 times 20 times 20) + 12 times (9 times 9 times 9 times 9)[/tex]

[tex] = (400 times 20) + 12 times (81 times 81)[/tex]

[tex] = 8.000 + 12 times 6.561[/tex]

[tex] = 8.000 + 78.732[/tex]

[tex] = 86.732[/tex]

[tex] : [/tex]

↪ Kesimpulan:

Jadi, hasil dari [tex] tt : {20}^{8 – 5} + 6(2) times {9}^{2 + 2} [/tex] adalah 86.732

Pelajari Lebih Lanjut:

  1. Pengertian dari bilangan berpangkat: brainly.co.id/tugas/6661348
  2. Sifat-sifat dari bilangan berpangkat: brainly.co.id/tugas/311484
  3. Materi tentang akar: https://brainly.co.id/tugas/23662608

————————

Detail Jawaban:

♬ Kelas : 9 SMP

♬ Mapel: Matematika

♬ Materi: Perpangkatan dan Bentuk Akar

♬ Kode: 9.2.1

︎ ︎[tex] : [/tex]

#SolusiBrainlyCommunity

 

Sekolah Menengah Pertama

Matematika

 

Sumber: Brainly